Gå til indhold

Ny beboer

Kære grundejer

På vegne af Grundejerforeningen Løgten Østervej vil vi gerne byde velkommen til området. 

Vi håber, at du falder godt til og bliver glad for at bo her.

Vi vil her kort informere om Grundejerforeningen og de opgaver, som er grundejerforeningens ansvar.

Grundejerforeningen

Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes interesser bedst muligt. Fundamentet for dette arbejde er vedtægterne og ordensreglerne, og med udgangspunkt i disse gennemfører vi en række opgaver med henblik på at gøre vores område til et godt og attraktivt sted at bo både nu og i fremtiden.

Der er medlemspligt for alle grundejere jf. områdets lokalplan.

Al kommunikation mellem grundejerforeningen og den enkelte grundejer foregår elektronisk via e-mail.

Det er derfor vigtigt, at du opretter dig som medlem på grundejerforeningens hjemmeside.

Ifølge vedtægterne afholder Grundejerforeningen den årlige generalforsamling senest i maj måned. 

På forsamlingen godkendes regnskab og det årlige budget, der fastsætter årets medlemskontingent. Kontingentet forfalder sædvanligvis til betaling den 1. juni. Kontingentet indbetales på foreningens konto i Djurslands Bank: 7262-1018042. Betalingsreference bedes angivet som husnummer med 3 cifre, dvs. hus nr. 25 angives ”025” uden yderligere tekst.

Fællesarealer

Grundejerforeningen varetager følgende opgaver:

  • Snerydning og saltning af veje, fortove og asfalteret stier (fra 1. november til 31. marts)
  • Vedligeholdelse af de grønne områder i vækst perioden (fra 1. april til 31. oktober): klipning af alle græsarealer, beplantede arealer ukrudtsbekæmpes og beskæres, ukrudtsbekæmpelse langs kantsten, fortove og asfalteret stier samt stenmelsstier og pladser 

Årlig affaldsindsamling

Grundejerforeningen har taget initiativ til at tilmelde Løgten Østervej til Naturfredningsforeningens årlige indsamling af affald i naturen. Indsamlingen afholdes hvert forår. Arrangementet annonceres i vores nyhedsbrev.

Hjemmeside

Grundejerforeningen har sin egen hjemmeside hvor du altid kan finde vores vedtægter og ordensregler, samt finde referat fra generalforsamlingerne. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig de elektroniske nyhedsbreve som udsende ca. 4 gange om året. Hjemmesiden kan tilgår her: www.logtenostervej.dk

Facebook

Vi kan oplyse, at der er etableret en facebook side for Løgten Østervej til diverse kommunikation mellem naboer, men den er altså ikke en del af grundejerforeningen. Al kommunikation mellem bestyrelsen og foreningens medlemmer foregår via mail og på hjemmesiden.

Lokalområdet

Løgten/Skødstrup har et sprudlende lokalsamfund takket været en stribe ildsjæle, der ikke bare sørger for at der løbende bliver stablet forskellige arrangementer på benene, men også bliver fortalt om livet i området. Se meget mere om, hvad der sker i vores lokale blad på 8541.dk.

Nabohjælp

Vi vil opfordre til, at du tilmelder dig Nabohjælp (enten på nabohjaelp.dk eller via deres app), således vi sammen kan forebygge indbrud og skabe et trygt område.

Hvis du ønsker yderligere informationer eller har spørgsmål, kontakter du naturligvis bare bestyrelsen på mail: bestyrelsen@logtenostervej.dk.

Endnu en gang velkommen til Løgten Østervej!

Med venlig hilsen Bestyrelsen